Veřená zakázka

Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení cyklostezky spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov s cílem vybudování bezpečné, bezbariérové a komfortní trasy pro chodce a cyklisty v řešené lokalitě vč. návaznosti na okolní chodníkové plochy a zlepšení podmínek pro motorovou dopravu v návaznosti na plánovanou okolní výstavbu změnou tvaru křižovatky, zejména úpravou připojení vedlejších větví. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis prací či dodávek, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.09.2021