Veřená zakázka

Cyklostezka Krhová II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je stavební práce spojené výstavbou cyklostezky v obci Krhová (na parcelách č. 1525/1, 1527/54, 1542/2, 1527/58, 1540/2, 2125, 2156/20, 2156/11, 2156/37 a 1527/5 v k.ú. Krhová) v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu a projektové dokumentace.

Stavební práce budou provedeny v rozsahu popsaném v zadávacích podmínkách a v souladu s přiloženou projektovou dokumentací obsahující technickou zprávu a výkresy - vše je přílohou č. 7 těchto zadávacích podmínek. Dílo bude provedeno také v souladu se soupisem prací v přiloženém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 zadávacích podmínek.

Dále bude dílo realizováno v souladu s podanou žádostí o dotaci na SFDI. Uchazeč bere na vědomí, že tento projekt bude spolufinancován ze zdrojů SFDI.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.01.2023