Veřená zakázka

Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby spočívající v adaptaci budovy a adaptaci prostor bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou na multifunkční centrum (dále jen „Stavba“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „Služby TDI“). Předmětem plnění této veřejné zakázky je zároveň výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (také jako „BOZP“) na staveništi, a to při realizaci Stavby (dále jen „Služby BOZP“). Služby TDI a Služby BOZP, které jsou předmětem této veřejné zakázky, budou vybraným dodavatelem plněny na základě příkazní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), uzavřené dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.02.2023