Veřená zakázka

CYKLO propojení MČ Koloděje – Stupice, č. akce 2950226

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233120-6 - Výstavba silnic
Popis:

Předmětem zakázky je výstavba nové stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů, která bude propojovat MČ Koloděje (hl. m. Praha) s obcí Stupice (Středočeský kraj) a povede přibližně v poloze stávající pěšiny poblíž parku Koloděje. Délka řešeného úseku stezky činí 78,05 m a o šířka 1,5 až 3,0 m. Celá komunikace bude lemována betonovými chodníkovými obrubami. Povrch stezky je navržen z minerálního betonu (mlatový povrch). Stezka je vedena v celé své délce v pravostranném, příčném sklonu 2 %. Podélný sklon stezky se pohybuje od - 2,15 % do 7,90 %. Stezka splňuje požadavky pro bezbariérovost. Návrhová rychlost vn = 20 km/h. Součástí stavby je rovněž úprava okolní zeleně. Podrobnější popis viz PD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.05.2024