Veřená zakázka

Chodníky a parkoviště u hřbitova

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Navržený chodník bude vybudován v příčném sklonu 2 % směrem ke komunikaci, dlažba z betonové zámkové dlažby, šedá barva, tl. 60 mm. Šířka chodníku je 1,5 m. V prostoru před památníkem, kde je stávající chodník, bude tento rozebrán a nahrazen novým dle parametrů PD.
Chodníkové přejezdy budou barevně sjednoceny s chodníkem, betonová zámková dlažba tl 80 mm, šedá, v místě u komunikace bude pruh šířky 40 cm z dlažby s hmatovými prvky červené barvy.
Prostor mezi chodníkem a komunikací (stávající nezpevněná krajnice šířky cca 0,8m) bude doasfaltován v návaznosti na sklon a skladbu komunikace.
Nové parkovací stání (šikmé 45°) budou dlážděny z drenážních betonových dlaždic, šedá barva, tl. 80 mm. Příčný sklon parkoviště bude 2 % směrem od komunikace. Nášlap obrubníků ze strany parkovacího stání bude 100 mm.
Odvodnění po provedených úpravách bude řešeno liniovým žlabem v místě sjezdu ze hřbitova a uliční vpustí v komunikaci (jejich umístění - viz. situace). Voda bude odvedena do podzemní akumulační nádrže v potrubí z PVC-KG. Přepad z akumulační nádrže bude veden do štěrkového vsakovacího objektu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.04.2022