Veřená zakázka

Celková rekonstrukce ul. Husovy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je změna dokončené stavby, která je navrhována jako trvalá. Předmětem prací jsou stavební práce na místní komunikaci - dopravní obsluha RD v ul. Husově (spočívající ve vybudování nové jednosměrné místní komunikace s umožněním obousměrného provozu cyklistů, parkovacích pruhů, míst pro přecházení, jednostranného chodníku vč. přístupových chodníku k soukromým pozemkům, vybudování sjezdů, napojení na ul. Dvořákovu (silnice II/377 na průtah městem), napojení na ul. Na Rybníčku, osazení svislého dopravní značení); na dešťové kanalizaci – odvod dešťových vod ze zpevněných ploch veřejného prostranství a přebytečných vod z přilehlých soukromých pozemků, které není možno likvidovat přímo na těchto pozemcích; na jednotné kanalizaci – odvod splaškových vod z ul. Husovy a odvod splaškových a dešťových vod ze zástavby umístěné výše proti toku stávající jednotné kanalizace; na vodovodu – zásobování zástavby RD pitnou vodou; na veřejném osvětlení – osvětlení místní komunikace v souladu s požadavky norem a sadové úpravy – estetický účinek, zkvalitnění prostředí ulice a dalších souvisejících prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.02.2023