Veřená zakázka

C-Energy – horkovod JIH – změna dimenze DN300

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45231110-9 - Stavební práce při kladení potrubí
Popis:

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona dle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK); čj. 700007/20/61010/61000, s platností od 3. 12. 2020 a účinností od 10. 12. 2020. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí stávající velmi poruchové potrubí v trase mezi šachtou v areálu TTa1 a výměníkovou stanicí VS 26, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky "na klíč". Výsledkem díla bude navýšení přenosové kapacity a zvýšení spolehlivosti distribučního systému tepla.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.04.2021