Veřená zakázka

Brno – rekonstrukce objektu s prádelnou – EUA PD, AD III.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, stavební, technické a inspekční služby, jejichž cílem je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, a další související služby pro realizaci akce Brno – rekonstrukce objektu s prádelnou – EUA. Možný podpis smlouvy, v druhé polovině 4/2024. 1) vypracování PD pro vydání stavebního povolení; 2) zajištění pravomocného stavebního povolení v termínu nejpozději do 31.7.2024 a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006; 3) vypracování PD pro provádění stavby v termínu nejpozději do 31.8.2024 včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem podepsaným autorizovaným projektantem v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k 2024 ve formě oceněného soupisu prací. Zhotovitel vyhotoví předmět díla v souladu s Podmínkami čerpání investiční podpory Výzvy č. NPO 2/2022 Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu a Žádostí o dotaci z titulu NPO 2/2022 včetně všech příloh žádosti, aby v žádném případě, z žádného důvodu nedošlo k ohrožení získání dotace. V rámci řešené investiční akce: • Bude proveden stavebně technický průzkum objektu, který určí nutné opravy stávajících konstrukcí tzn. stav hydroizolací, zajištění odvodnění pozemních stěn, dále je nutné vzít v potaz stávající stav obvodového zdiva, půdy, střechy, statického stavu konstrukcí apod. • Zateplení obvodových stěn • Zateplení střešních/stropních konstrukcí • Výměna výplní otvorů • Modernizace osvětlení na LED s výměnou rozvodů • Vyregulování otopné soustavy a osazení TRV ventilů • Instalace interiérových žaluzií • V rámci akce je třeba zrealizovat osazení potřebného počtu podružných měřidel k zajištění splnění požadovaných indikátorů na dotační akce: - úspora konečné spotřeby energie [GJ/rok] - úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů [GJ/rok] - snížení emisí CO2 [t CO2/rok] Základní technické parametry akce: Zateplení obvodového pláště budovy 815 m2 Zateplení střešních/stropních konstrukcí 961 m2 Výměna výplní otvorů 194 m2 Obnova regulace otopné soustavy budovy 1ks Obnova světelných rozvodů 1 ks

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.04.2024