Veřená zakázka

Břeclav - cyklostezka Včelínek – SO 103.2.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba cyklostezky úseku II. a přeložení jednoho sloupu a vzdušného NN vedení ve staničení 0,330 km. Začátek úseku cyklostezky ve staničení 0,303 km bude v šířce 3,0 m, dále se bude plynule rozšiřovat na šířku 4,0 m s 0,5 m nezpevněnou krajnicí až do staničení 0,560 km, kde bude překonávat stávající hráz, dále bude cyklostezka pokračovat v šířce 2,50 m až do konce úseku ve staničení 0,864 km, kde bude napojena na chodníkové plochy v ul. Hlavní.
Konstrukce stezky pro cyklisty z asfaltového betonu:
- asfaltový beton obrusný ACO 8 40 mm ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik PS-E 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
- asfaltový beton podkladní ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřik PI-E 0,7 kg/m2 ČSN 73 6129
- štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126
- štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126
- Celkem ∑ min. 400 mm

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.06.2021