Veřená zakázka

Parkoviště Gymnázium Plasy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zejména provedení:
Dlážděného parkoviště o 19 stáních, připojené na místní komunikaci přes chodníkový přejezd. Parkoviště je spojeno s budovami, resp. se stávajícími chodníky, prostřednictvím navržených chodníků. Pro překonání terénních rozdílů je navrženo schodiště a opěrné zdi z betonových palisád. Součástí návrhu je i přeložka plynu a související úpravy na budově gymnázia.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.06.2021