Veřená zakázka

Bezpečnost chodců podél komunikace II/418 - Velké Hostěrádky

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o chodník v šířce 1,5-3,69m a celkové délce 955m. Součástí chodníku jsou zastávky pro BUS, místa pro přecházení a přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. Chodník bude z betonové dlažby šedého odstínu. Varovné a signalizační pásy budou z betonové dlažby červeného odstínu. Dlažba bude lemována betonovými obrubníky šedého odstínu. Chodník v místě pro pěší chodce je navržen z betonové dlažby tl. 60mm, chodník v místě sjezdů pro automobily je navržen z betonové dlažby tl. 80mm s větší tloušťkou podkladních vrstev. Trasa je navržena podél stávající silnice II. třídy. Chodník je navrženy pro obousměrný provoz chodců s možností bezbariérového užíván.
Stavba je tvořena jednotlivými stavebními objekty:
SO.01 Zpevněné plochy chodníku
SO.02 Přeložka sdělovacího vedení
SO.03 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.09.2022