Veřená zakázka

V 00575 – Sportovní hala Telnice – třetí vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sportovní hala Telnice“ vypracované projektantem INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno. Na projektu spolupracovali autorizované osoby ČKAIT – Ing. Vlastislav Remeš, ČKAIT 1003235, autorizace v oboru Pozemní stavby, profese HIP, stavební, PBŘ, Ing. Vít Koryčanský, ČKAIT 1002304, autorizace v oboru Statika a dynamika staveb, profese Statika, Ing. Simona Piskláková ČKAIT, 1003170, autorizace v oboru Technika prostředí staveb/technická zařízení, profese Vzduchotechnika, Hynek Farka, ČKAIT 1003476, autorizace v oboru Technika prostředí staveb/ vytápění a vzduchotechnika, profese Vytápění, Ing. Zdeněk Illek, ČKAIT 1003561, autorizace v oboru Technika prostředí staveb/elektrotechnická zařízení, profese Silno a slaboproudá elektroinstalace, Ing. Helena Nováčková, ČKAIT 1004355, autorizace v oboru Technika prostředí staveb/zdravotní technika, profese Zdravotechnika, Ing. Stanislav Beránek, ČKAIT 1003773, autorizace v oboru Dopravní stavby, profese Zpevněné plochy, komunikace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.10.2022