Veřená zakázka

Bělušice - vodovod, kanalizace a ČOV

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí,
45232410-9 - Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí,
45232420-2 - Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Popis:

Výstavba veřejného vodovodu v obci Bělušice. Zdrojem vody je místní hg vrt. Čerpací stanice na vrtu bude dopravovat vodu do akumulace 40 m3 u ATS, která bude udržovat potřebné tlakové poměry ve vodovodní síti. Pro připojení nemovitostí na vodovod budou na rozvodných řadech zřízeny přípojky, zakončené ve vodoměrných šachtách u nemovitostí.
V obci bude realizována tlaková splašková kanalizace, zakončená obecní biologickou ČOV pro 390 EO. Součástí stavby jsou, mimo tlakové stoky v zástavbě, tlakové připojovací řady od nemovitostí vč. domovních čerpacích stanic.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.02.2022