Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Balicí stroje


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Jihočeský kraj

Popis:
Druh zakázky: Dodávka

Předmětem zakázky je dodávka dvou balicích strojů v rámci realizace projektu ”Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Opatření 16. Spolupráce Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových postupů a technologií Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.


II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávanou technologii na místo plnění předmětu zakázky, montáž a zapojení dodané technologie, plné zprovoznění dodané technologie a zajištění všech opatření s tím souvisejících včetně zaškolení pracovníků zadavatele.

Zadavatel požaduje následující:

Zadavatel požaduje dodat dva balicí stroje dle specifikace (dále jen „Zařízení“).

1. Balicí stroj – maso: 1 ks
Zadavatel požaduje dodat automatický balicí stroj na balení plátkovaného masa, porcovaného kusového masa a masných polotovarů (syrové grilovací klobásy, vinná klobása, hamburgery, plněné rolády) do ochranné atmosféry do vkládaných misek. Dále jen „Zařízení“, a to včetně dopravy, odborné instalace a zprovoznění, dodávky dokumentace k zařízení a proškolení pracovníků zadavatele.

2. Balicí stroj – mleté maso: 1 ks
Zadavatel požaduje dodat automatický balicí stroj na balení plátkovaného masa, porcovaného kusového masa a masných polotovarů (syrové grilovací klobásy, vinná klobása, hamburgery, plněné rolády) do ochranné atmosféry do vkládaných misek. Dále jen „Zařízení“, a to včetně dopravy, odborné instalace a zprovoznění, dodávky dokumentace k zařízení a proškolení pracovníků zadavatele.


Bližší technické specifikace zařízení jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b této zadávací dokumentace. Dispoziční schémata umístění zařízení jsou uvedena v přílohách č. 5a a 5b této zadávací dokumentace.

Účastník je povinen ve své nabídce popsat navrhované řešení plnění zakázky, ze kterého musí vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci (zejména v přílohách č. 2a a 2b).


Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:

Lhůty plnění zakázky jsou definovány v článku 2 Kupní smlouvy.

Ukončení plnění předmětu zakázky: nejpozději březen 2019

Zadavatel předpokládá podepsání Kupní smlouvy do deseti dnů od oznámení výsledku výběrového řízení.

Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Plané nad Lužnicí na pozemku st.1489/4., kú Planá nad Lužnicí.


Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 14 000 000 Kč bez DPH.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.07.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 06.08.2018 (11:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.