Veřená zakázka

Automatizace výroby Kuchyně Tuček

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42612000-9 - Obráběcí centra,
43812000-8 - Pily,
48321100-5 - Systém CAD (počítačová projekce),
48323000-8 - Balík programů pro CAM (počítačově podporovaná výroba)
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nového CAD/CAM softwaru a nových strojů určených k výrobě nábytku, které jsou popsány minimálně požadovanou technickou specifikací, jenž tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Nesplnění technického zadání zakázky bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.
Předmět zakázky je členěn na 4 dílčí části (z pohledu definice dle PpVD se jedná o 4 dílčí plnění), které tvoří samostatné celky:
1. Dílčí část: Velkoplošná dělící pila
2. Dílčí část: Průběžné obráběcí centrum
3. Dílčí část: Automatická jednostranná olepovačka
4. Dílčí část: CAD/CAM software
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.07.2024