Veřená zakázka

Audity rovného odměňování žen a mužů – příprava trhu práce na novou službu v souvislosti s EU směrnicí transparentnosti odměňování

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79400000-8 - Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
Popis:

Předmětem plnění je realizace 30 auditů rovného odměňování dle Standardu auditu rovného odměňování včetně vypracování Závěrečné zprávy a plánu rovnosti (Pay Equality Plan) za každý audit, poradenství a vzdělávání u každého auditovaného zaměstnavatele, realizace 3 reauditů, sběr dobrých praxí a jejich šíření, propagace předmětu plnění prostřednictvím sociálních sítí a dalších relevantních kanálů, spolupráce na PR činnosti zadavatele. Součástí plnění je také zajištění některých dokumentů v souvislosti s udělením podpory de minimis, zejména čestné prohlášení zaměstnavatelů o podporu de minimis, a to nejpozději před zahájením určených činností auditů a následně i reauditů. Zadavatel upozorňuje, že veřejná podpora se týká pouze části auditů (3 části) a reauditu (2 části), nikoliv celého auditu či reauditu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Rozsah požadovaných služeb je vymezen zejména v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu A zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2024