Veřená zakázka

Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace průzkumných prací a vypracování analýzy rizik staré ekologické zátěže – skládky sklářských kalů Houžná (okrese Prachatice, obec Lenora, katastrální území Houžná na pozemku č. 171/21) ve smyslu Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky č. 3 z března 2011 (Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území) a Metodického pokynu MŽP č. 13/2005. Předmětem průzkumných prací a následně analýzy rizik je získání informací (zejm. ze vzorkování zemin, dnových sedimentů, podzemních a povrchových vod) pro posouzení rozsahu znečištění. Analýza rizik na základě vyhodnocení provedených průzkumných prací posoudí zdroje kontaminace a identifikace transportních cest, kterými se znečištění šíří mimo ohniska znečištění, včetně doporučení nápravných opatření. Předmětem plnění jsou zejména veškeré činnosti a úkony uvedené v projektové dokumentaci, která bude přílohou č. 1 smlouvy o dílo (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky) a položkovém rozpočtu, který bude přílohou č. 3 smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy k podání nabídky). Nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 2 výzvy k podání nabídky) bude i Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) (příloha č. 5 výzvy k podání nabídky) k žádosti k OPŽP, specifický cíl 1.6, opatření 7, dle jehož podmínek musí být veřejná zakázka realizována.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.04.2024