Veřená zakázka

Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmět plnění: provedení a zajištění veškerých prací nutných ke zhotovení a úplnému dokončení díla „Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí". Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí navazuje na činnosti odboru regionálního rozvoje a odboru investic v oblasti řešení revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály – konkrétně na závěry Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály, dle kterých vyplynula potřeba řešení dopravní dostupnosti v rámci širšího navazujícího území. Z hlediska významu předmětu řešení se jedná o záležitost nadmístního významu, z hlediska rozsahu jde o oblast, která se dotýká správních území více obcí, mezi kterými je nutné řešení koordinovat. Prostřednictvím této Studie tak Karlovarský kraj přispěje jednotnému řešení dopravní dostupnosti v území přesahující místní význam, což umožní hospodárně, efektivně a účelně vynakládat veřejné prostředky a rozvíjet region ve prospěch svých obyvatel a návštěvníků v souladu s aktuálními trendy v přístupu k dopravě, přírodnímu i příměstskému prostředí, cestovnímu ruchu a rekreaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2024