Veřená zakázka

Analytické a měřicí přístroje

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38300000-8 - Měřicí přístroje,
38432000-2 - Analytické přístroje
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro analýzy a měření. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:
a. Planimetr - předpokládaná hodnota 78 000,- Kč bez DPH
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka planimetru.
b. Hydropedologické a pedologické měřící přístroje - předpokládaná hodnota 1 360 000,- Kč bez DPH
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka hydropedologických a pedologických měřicích přístrojů.
c. Rostlinná diagnostika a parametry prostředí - předpokládaná hodnota 1 102 000,- Kč bez DPH
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka měřicích přístrojů pro rostlinnou diagnostiku a parametrů prostředí.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 (dle příslušné části veřejné zakázky) zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která je přílohou č. 4 (dle příslušné části veřejné zakázky) zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ČZU“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0006225.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.07.2024