Veřená zakázka

Aktualizace inventáře a vlastností radioaktivních odpadů určených pro HÚ

Číslo ve věstníku:
Z2021-046435
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Bezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečení
CPV kódy:
98113100-9 - Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
Popis:

Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky, která byla zadavatelem rozdělena na části, je uzavření smluv na plnění veřejné zakázky, na základě kterých bude zajištěno provedení aktualizace inventáře a vlastností radioaktivních odpadů určených k uložení do HÚ (VJP prohlášené za RAO a VAO/SAO nepřijatelné k uložení do přípovrchových ÚRAO). Cílem projektu je aktualizovat inventář a vlastnosti (včetně nejistot) pro všechny typy radioaktivních odpadů určených k uložení do HÚ včetně změn a zpřesnění na SÚRAO existujícího inventáře a výpočtů subkritičnosti systému po uzavření úložiště. Řešení bude zahrnovat aktualizaci (úpravu) stávajících databází pro VJP (Databáze VJP, 2017) a pro VAO/SAO (Databáze RAO, 2017). Stávající databáze byly vytvořeny v rámci projektu Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 3A a 3B zadávací dokumentace -Závazných návrzích smluv na plnění VZ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.01.2022