Veřená zakázka

Aktualizace inventáře a vlastností radioaktivních odpadů určených pro HÚ

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Bezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečení
CPV kódy:
98113100-9 - Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
Popis:

Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky, která byla zadavatelem rozdělena na části je uzavření smluv na plnění veřejné zakázky, na základě kterých bude zajištěno provedení aktualizace inventáře a vlastností radioaktivních odpadů určených k uložení do HÚ (VJP prohlášené za RAO a VAO/SAO nepřijatelné k uložení do přípovrchových ÚRAO). Cílem projektu je aktualizovat inventář a vlastnosti (včetně nejistot) pro všechny typy radioaktivních odpadů určených k uložení do HÚ včetně změn a zpřesnění na SÚRAO existujícího inventáře a výpočtů subkritičnosti systému po uzavření úložiště. Řešení bude zahrnovat aktualizaci (úpravu) stávajících databází pro VJP (Databáze VJP, 2017) a pro VAO/SAO (Databáze RAO, 2017). Stávající databáze byly vytvořeny v rámci projektu Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 3A a 3B této zadávací dokumentace – Závazných návrzích smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky a jejich přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022