Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Adršpach - Chodník z Horního do Dolního Adršpachu - III. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba chodníku z Horního a Dolního Adršpachu. Jedná se o úsek 2 a úsek 3.1 dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, která je nedílnou přílohou č. 5 této Výzvy. Dále je součástí předmětu plnění rozšíření stávajícího mostu č. 30110-12 v km 1,85, rozšíření o 0,75m, délka 4,4m.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
• SO 001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
• SO 101 CHODNÍK
• SO 201 LÁVKY A PŘEMOSTĚNÍ
• SO 202 OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI
• SO 301 ODVODNĚNÍ
• SO 501 OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
• SO 701 ÚPRAVA OPLOCENÍ
• SO 801 ÚPRAVA ÚZEMÍ

Předmětem této veřejné zakázky jsou práce související s přípravou staveniště, výstavba jednostranného chodníku podél komunikace v šířce 1,6m, přičemž chodník lemuje stávající živičnou komunikaci silnice III/30110. Podél chodníku jsou navrženy nové gabionové zdi a opěrné zdi samonosné ze ŽB dílců tvaru L v 600mm - 1200m. Součástí předmětu plnění je dále odvodnění, úprava oplocení, ochrana sdělovacích prostředků a úprava území.
Úsek 1.1 a úsek 3.2 je již zrealizován. Úsek 1. 2 prozatím zrealizován není, avšak do budoucna je jeho realizace plánována (poslední IV. etapa). Tyto úseky tedy nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

Projekt „Adršpach – Chodník z Horního do Dolního Adršpachu – III. etapa“ se uchází o spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v souvislosti s financováním zaměřeným na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020, číslo projektu: ISPROFOND 5527510189.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v soupisu prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr a projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS), kterou zpracovala společnost HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351. Tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 5 Výzvy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.