Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zajištění výkonu TDS a BOZP


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii.
Příkazník bude provádět svou činnost každý den (vč. sobot, nedělí, svátků), po celou dobu provádění stavebních prací, tedy po celou pracovní dobu zhotovitele stavby, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby. Rozsah své činnosti přitom vždy zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo deníku TDS. Nejméně 1x za 7 dnů proběhne kontrolní den vč. vyhotovení zápisu. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je zadavatel v rámci plnění požadovat i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne.
Stavební práce budou realizovány podle projektových dokumentací: projektová dokumentace ve stupni dokumentace bouracích prací s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.511 PRO LABORATOŘE a ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a. s. BOURACÍ PRÁCE, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 06/2020 (dále též jen „PD I“ nebo „DBP“) a projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s názvem Novostavba pavilonu „A“, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 08/2020 (dále též jen „PD II“ nebo „DPS“) dále též obě jen jako „projektové dokumentace“ nebo „PD“, obě ve znění pozdějších změn. Projektové dokumentace tvoří přílohu č. 2a a 2b.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.