Veřená zakázka

Adaptační proces - stmelovací pobyt s aktivitami

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80500000-9 - Školení
Popis:

Adaptační proces - stmelovací pobyt s aktivitami: do 70 km od Moravské Třebové  dlouholeté zkušenosti se zabezpečením těchto akcí (práce s věkovou skupinou adolescentů – patnáctiletí žáci)  jednotlivá zaměstnání, poučení a dodržování bezpečnosti garantuje dodavatel  zaměstnání povedou lektoři, kteří absolvovali vzdělávací program s akreditací MŠMT pro pedagogy volného času  cíle daného programu by měly být zaměřeny na sociální, komunikativní, personální, hodnotové a občanské kompetence žáků  termíny akce: 7. – 9. 9. 2022 a 12. – 16. 9. 2022  jedná se o zaměstnání se žáky ve třech turnusech takto: o 1. skupina: 7. 9. – 9. 9. 2021 (středa – pátek) o 2. skupina: 12. 9. – 14. 9. 2022 (pondělí – středa) o 3. skupina: 14. 9. – 16. 9. 2022 (středa – pátek)  1. skupinu budou tvořit 2 čety (třídy) = 64 osob + 2 velitelé čet (vychovatelé) + 2 třídní učitelé + 4 zaměstnanci  2. skupinu budou tvořit 2 čety (třídy) = 64 osob + 2 velitelé čet (vychovatelé) + 2 třídní učitelé + 4 zaměstnanci  3. skupinu bude tvořit 1 četa (třída) = 25 osob + 2 velitelé čet (vychovatelé) + 1 třídní učitel + 4 zaměstnanci  k zabezpečení zaměstnání požadujeme alespoň 6 lektorů, kteří mají zkušenosti ve vedení zaměstnání v této oblasti  v programu požadujeme společné volné hry s žáky s tématikou zážitkových aktivit iniciativní hry, hry zaměřené na důvěru a na orientaci v životních situacích a hodnotách), které umožní hlubší seznámení mezi žáky navzájem  cena musí být uvedená jako konečná, a to včetně finančních nákladů na pomůcky, na techniku, dopravu apod.  příjem nabídek pouze od dodavatele, ne přes subdodavatele  v nabídce doložit rozpracovaný časový harmonogram pro 2 třídy na 2,5 dne, dále pro 2 třídy na 2,5 dne a pro 1 třídu na 2,5 dne. . Výstup:  žáci získají informace a předlohy pro podporu tvorby aktivního trávení volného času  pedagogové získají informace a předlohy, které využijí v prevenci sociálně nežádoucích jevů

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022