Veřená zakázka

Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80500000-9 - Školení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů.
Cílem požadovaného řešení je především zvýšení obecných znalostí zaměstnanců v oblasti rizik a pravidel chovávání při používání výpočetní techniky. Zvýšením povědomí zaměstnanců o nebezpečích při pohybu v kyberprostoru Zadavatel hodlá dosáhnout eliminaci rizik, která ohrožují základní bezpečnost systémů používaných v rámci podniku. Forma e-learningového školícího systému je zvolena právě z hlediska optimalizace, jejíž cílem není zahltit uživatele informacemi, ale nenásilnou formou je seznamovat s riziky, která mohou podniku jejich činností vzniknout.
Sestavení systémového kompletu předpokládá následující součinnosti (plnění předmětu VZ ve třech etapách A, B, C):
Etapa A
Dodavatelská část:
- dodávka software (pokud je relevantní),
- dodávka potřebného počtu licencí (pokud je relevantní).
Technická část:
- zprovoznění systému školení,
- nastavení přístupů uživatelů do systému.
Iniciační část:
- výběr vhodného formátu školení,
- sestavení plánu školení a testů,
- nastavení rozsahu a termínů pro absolvování školení,
- sestavení oblastí školení s výběrem témat školení,
- tvorba jednotlivých částí školících úrovní a testů,
- sestavení plánu ověřovacích testů nutných pro plné ověření znalostí.
Etapa B
Realizační část:
- školení zaměstnanců IT oddělení k obsluze systému školení a tvorbě, nebo úpravě oblastí,
- testování nastavení školícího systému,
- spuštění školícího systému - uživatelská školení,
- nastavení opakování testování, případně vynucení opakování neúspěšných testů,
- vyhodnocení testů.
Etapa C
Závěrečná část:
- ostrý test chování uživatelů,
- phishingová kampaň,
- náhodná simulace podvržených URL adres, Hoaxy, šíření falešných a poplašných zpráv apod.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.12.2021