Veřená zakázka

6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a zpracování lithia

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71410000-5 - Územní plánování
Popis:

Předmětem plnění je zpracování územně plánovací dokumentace kraje – 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a zpracování lithia“ (dále jen 6aZÚR ÚK). Návrh 6aZÚR ÚK je pořizován na základě návrhu, který uplatnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dne 29. 3. 2022 ve smyslu § 42a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Obsahem návrhu 6aZÚR ÚK bude vymezení ploch pro těžbu a zpracování lithia a po prověření předložených variant bude vymezen koridor pro umístění technologického zařízení pro přepravu vytěžených hornin (Důl Cínovec – zpracovatelský závod) a koridory pro související infrastrukturu dle přílohy č. 1 „Návrhu na pořízení aktualizace ZÚR ÚK“ MPO ze dne 29. 3. 2022.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.07.2022