Veřená zakázka

21-136 Kontejner speciální mrazící

Číslo ve věstníku:
Z2021-011759
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
33949000-4 - Kontejnery na přepravu těl
Popis:

Předmětem VZ je pořízení 3 kusů nových kontejnerů speciálních mrazících, které budou sloužit k přechodnému uložení a případnému transportu zesnulých (dále jen „kontejner“). Kontejner musí splňovat podmínky pro přepravu lidských pozůstatků a exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podmínky stanovené v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021