Veřená zakázka

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Část a) - Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - správce stavby / Část b) - Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0,00-1.20 - správce stavby

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací
Popis:

Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizaci Projektu a při dozoru nad řádným provedení Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: - Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace (tj. komplexní posouzení před předáním staveniště, integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení). - Výkon technického dozoru stavebníka. - Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. - Provádění geodetických prací dle § 13 zákona 200/1994Sb. v platném znění. - Provádění biologického hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu smlouvy o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2021