Veřená zakázka

Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Býchory

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících chodníků a doplnění nových chodníků kolem silnic III/3285 a III/3223 v obci Býchory ve Středočeském kraji včetně úpravy stávajících zastávek BUS, úpravy a posunutí stávajícího přechodu pro chodce na silnici III/3285 a stávajícího přechodu pro chodce u školy na silnici III/3223 u napojení na silnici III/3285. Dále je řešeno provedení 9 nových podélných parkovacích stání kolem silnice III/3285 a úprava stávající zpevněné plochy před základní a mateřskou školou. Spolu s těmito plochami je řešeno nové veřejné osvětlení a rozhlas v řešeném úseku a nové nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro výše uvedené chodníky, a to před zahájením provádění stavebních prací. Specifikace předmětu veřejné zakázky podle § 92 odst. 2 ZZVZ je uvedena v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. Závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“), v Projektové dokumentaci (ve stupni: dokumentace pro vydání společného povolení stavby), a na jejím základě zpracovaném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Obsahově musí projektová dokumentace být zpracovaná v rozsahu v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí předmětu plnění je dále osazení veřejného osvětlení a rozhlasu na parc. č. 493/4 a 471/2 v katastrálním území Býchory. Kabeláž pro veřejné osvětlení, rozhlas a radar je již na těchto pozemcích v zemi uložena. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále obdobně jako u chodníků výše také vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro osazení veřejného osvětlení a rozhlasu na parc. č. 493/4 a 471/2 v katastrálním území Býchory, a to před zahájením provádění stavebních prací. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2022