Veřená zakázka

ZŠ Mikulovice – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – Stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „ZŠ Mikulovice – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – Stavební práce“. Konkrétně se jedná o stavební úpravy formou vnitřních rekonstrukcí stávajících místností. Mezi navrhované prvky patří nové provedení omítek, podlah, radiátorů, stropních podhledů, umyvadel, zárubní, některých oken a elektroinstalace. Rekonstrukce jsou řešeny uvnitř budovy a nenarušují využití nebo koncept stávajícího objektu. Jedná se o rekonstrukci 11 tříd. 9 místností je součástí budovy ZŠ Mikulovice a 2 třídy jsou součástí budovy družiny (naproti přes silnici III. třídy s označením 45710.) V místnostech budou nově provedeny podlahy, podhledy se svítidly, výměna radiátorů a menší dokončovací práce. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost SPZ DESIGN, s.r.o., Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 27831132 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.04.2024