Veřená zakázka

ZŠ Hrabina – modernizace školní kuchyně ŠJ Zelená – gastro technologie

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace kuchyně.
V rámci předmětné veřejné zakázky budou provedeny demontáže stávajícího zařízení, jejich přesun do prostor ve stejném patře objektu, ve kterém se nachází kuchyně a následně, v termínu stanoveném zadavatelem, bude provedena jejich opětovná montáž v prostoru kuchyně. Je počítáno s ustavením do roviny, napojením na ochranné pospojování, přívody vody, odpadu, elektro, plynu podle typu zařízení a zatmelení silikonovými tmely.
Dále bude dodáno nové, nepoužité technologické vybavení, které bude napojeno, seřízeno a bude zaškolen odborný personál.
Ke všem stávajícím i novým technologickým zařízením budou zhotovitelem dodány připojovací revizní zprávy, pokud je zákonné předpisy vyžadují.
Podrobná specifikace je obsahem položkového rozpočtu a technické dokumentace (přílohy č. 3 a č. 4 tohoto dokumentu).


Projekt modernizace školní kuchyně zahrnuje také provedení stavebních prací. Tyto budou realizovány odděleně, na základě samostatného zadávacího řízení a smlouvy o dílo.
V průběhu plnění veřejné zakázky je proto nezbytná koordinace plnění se zhotovitelem stavebních prací.
S ohledem na tuto skutečnost zadavatel vyhrazuje koordinační schůzku se zhotovitelem stavebních prací a vybraným dodavatelem tohoto zadávacího řízení, a to za účelem stanovení závazného harmonogramu plnění, který bude odsouhlasen všemi stranami.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.04.2024