Veřená zakázka

ZŠ Aléská - Odborná učebna a bezbariérové řešení školy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
32424000-1 - Síťová infrastruktura
Popis:

Předmět plnění zakázky je součástí projektu č. Z.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182 vedeným pod názvem „Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.
Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy odborné učebny a vytvoření záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstruovaná učebna se nacházejí ve 2. nadzemním podlaží pavilonu D, místnost č. 2.02. Nově vytvořená záchodová kabina se nachází v 2. nadzemním podlaží objektu v místě stávajícího wc pro učitele. Na stěnách je patrné opotřebování vnitřních omítek. Nášlapná vrstva podlahy z PVC, krytá kobercem je značně opotřebovaná. Vnitřní vybavení a mobiliář jsou a technicky a morálně zastaralé. Elektroinstalace nevyhovuje současným nárokům na připojení AV techniky.
• Učebna mč.2.02
Stávající nášlapná vrstva z PVC, krytá kobercem bude nahrazena novou nášlapnou vrstvou z přírodního linolea. V učebně dojde k rekonstrukci vnitřních omítek. Na vnitřní povrch stěn a stropů bude použit hlazený vápenný štuk. Dojde k modernizaci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Dveře do učebny budou demontovány a nahrazeny novými – dojde k instalaci nového dveřního křídla s vodorovným madlem. Bude odstraněn původní práh, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do učebny. V učebně dojde k výměně zařizovacích předmětů zdravotechnických instalací za nové – umyvadlo a vodovodní baterie. Učebna bude vybavena novým mobiliářem a audiovizuální technikou.
• Bezbariérová záchodová kabina mč. 2.04
Stávající wc pro učitele bude upraveno na záchodovou kabinu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stávající dveře z předsíně wc budou upraveny na šířku 800 mm, tak aby vyhovovaly bezbariérovému přístupu. Dojde k odstranění kastlu v rohu místnosti a přeetážování kanalizačního svodu do úklidové místnosti č. 2.05.
Dále dojde k přemístění komunikátoru u hlavního vstupu do objektu školy, tak aby vyhovoval znění vyhl. 368/2009 Sb. Horní hrana panelu smí být umístěna nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky 500 mm. Stávající dveře budou osazeny vodorovným madlem ve výši max. 1100 mm na straně opačné, než jsou dveřní závěsy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021