Veřená zakázka

ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ochoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov,
45310000-3 - Elektroinstalační práce,
45320000-6 - Izolační práce,
45324000-4 - Práce se sádrokartonem,
45420000-7 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
Popis:

Provedení kompletní rekonstrukce školní kuchyně a jejího zázemí včetně všech souvisejících prací v ZŠ a MŠ Sdružení – objekt Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4. Budova MŠ Družstevní ochoz 1308/5 se nachází na pozemku parc.č. 2578/3 s přilehlou částí pozemku parc. č. 2578/4 v katastrálním území Nusle. Stavebními úpravami dojde k rekonstrukci stávajícího kuchyňského a administrativního provozu hospodářského pavilonu mateřské školy. Kapacita kuchyně zůstane původní, tj. 200 obědů denně.
Stavební úpravy spočívají v provedení dispozičních změn v 1. NP hospodářského pavilonu, umístění nové jednotky VZT a chlazení včetně nosného roštu na střeše této budovy. Součástí stavebních prací bude kompletní rekonstrukce technologie gastronomického vybavení kuchyně včetně všech souvisejících prací jako je provedení výměny rozvodů všech instalací domovních sítí a doplnění technologického vybavení (gastro, ZTI, VZT, chlazení, ÚT, elektro, M+R). Na pozemcích přiléhajících k budově mateřské školy budou provedeny venkovní schody u vstupu na jižní fasádě včetně nové stříšky, bude vybudována nová obslužná rampa pro rozvoz jídel u nového vstupu na východní fasádě, dále bude provedena nová zpevněná plocha severně od hospodářského pavilonu mateřské školy pro rozvoz jídla do pavilonu situovaného v areálu základní školy. Bude proveden nový přívodní kabel NN pro hospodářský pavilon v trase od nového elektroměrového rozvaděče v oplocení.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2024