Veřená zakázka

Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby na investiční výstavbu „Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice – Klatovy a zřízení náhradní komunikace“ v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon dozoru projektanta a Aktualizace ekonomického hodnocení efektivnosti (v případě překročení schválených nákladů stavby).

Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání povolení záměru v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací). Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, stavebně technický, korozní atd).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.02.2024