Veřená zakázka

Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je:
- rekonstrukce části podkrovních prostor objektu sídla zadavatele, spojená s dílčí přestavbou těchto prostor na tréninkové pracoviště pro praktickou výuku vybraných učebních oborů,
- vybavení rekonstruovaných podkrovních prostor nábytkem a školními pomůckami, resp. zařízeními,
- přístavba osobního výtahu ve dvoře objektu pro zajištění bezbariérového přístupu do 2.-4. nadzemního podlaží školy.
Pro vybudování tréninkového pracoviště bude vybourána stávající dispozice ve 4np, jedná se převážně o nenosné konstrukce, nové otvory v nosném zdivu budou překlenuty pomocí válcovaných ocelových profilů. Opláštění stávajících prvků krovu, které je tvořeno heraklitovými deskami s omítkou, bude odstraněno. Nové konstrukce budou tvořeny ze sádrokartonu. Bude provedena nová izolace mezi krokvemi a podhledem, dále budou provedeny nové podlahy, (stávající podlaha bude vybourána až na nosnou konstrukci), do nové skladby bude vložena kročejová izolace, na níž bude provedena nová podlaha z litého cementového potěru, na níž bude finální nášlapná vrstva z PVC nebo z keramické dlažby. V hygienickém zázemí bude na stěnách proveden keramický obklad do výšky, uvedených na výkrese. Stavba výtahové šachty je uvažována jako prosklená ocelová konstrukce, opláštěná v místě oken od pošty, šatny a skladu cementem pojenými deskami. Výtahová šachta bude založena na železobetonové základové desce podepřené dvěma mikropiloty v rozích. Dále bude provedena úprava dispozice ve 2np a 3np u výstupu z výtahu. Součástí stavebních prací bude i realizace nových rozvodů technických instalací – ZTI, ÚT, VZT, silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace.
Součástí předmětné veřejné zakázky bude rovněž dodávka a montáž kuchyňských linek v rekonstruovaných prostorách 4np.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2024