Veřená zakázka

Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk“, „Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov“, „Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou“, 1. část - dodání a instalace technologie ke zřízení dobíjecí stanice BEMU

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Veřejná zakázka na stavební práce je rozhodnutím zadavatele zadávána jako nadlimitní v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.
Do železničních stanic Štramberk, Krnov a Budišov nad Budišovkou budou dodány kontejnery dobíjecí technologie BEMU, které budou splňovat podmínky technické specifikace dle zpracovaného Záměru projektu a Doprovodné dokumentace předmětných staveb.
Objekt musí být kontejnerového typu, aby jej bylo možné kdykoli přemístit do jiné železniční stanice. Specifikace objektu a dispoziční uspořádání je na dodavateli technologie nabíjení. Je však nutné dodržet maximální hodnoty hluku a také požadavky na zabezpečení objektu uvedené ve sdělovací části dokumentace Záměru projektu. Použije se standardizovaný ISO kontejner s rozměry podle ISO 668, tak aby byla zajištěna přemístitelnost.
Hlavní funkcí technologie trakční dobíjecí stanice (TDS) je dodávka elektrické energie (EE) pro dobíjení BEMU v systému 1x25 kV AC 50 Hz při napájení z nadřazené distribuční soustavy 3x22 kV AC 50 Hz s dodržením kvalitativních parametrů odběru, zejména povolené nesymetrie. Výkon 2000 kVA. Vývody 25 kV budou osazeny souborem ochran TV (hlídání nadproudu a podpětí). Technologie musí umožňovat dálkovou signalizaci vybraných stavů a parametrů včetně dálkového ovládání.
Rozvodna 22 kV: kompaktní rozvaděč 22 KV bez SF6 bude vybaven přívodním polem, polem pro fakturační měření s přístrojovými transformátory, vývodovým polem pro napájecí transformátory (motoricky ovládaným s možností dálkového ovládání a příslušnou ochranou) a vývodovým polem pro transformátor vlastní spotřeby. Vlastní spotřeba bude řešena z transformátoru 22/0,4 kV. Ovládací obvody budou zálohovány. Řídící systém bude založen na IED s protokolem IEC 61850.
Kontejner bude vybaven venkovní skříní pro instalaci fakturačního elektroměru.
Součástí zakázky je i vybudování vhodného založení pro umístění kontejneru, tak aby bylo možné napojení ostatní kabelizace ze vstupní trafostanice a vývodu pro trakční vedení pro dobíjení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.07.2024