Veřená zakázka

Zpracování studie stavby "NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu"

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na etapovitou modernizaci objektů lůžkových oddělení Svitavské nemocnice. Cílem projektu je vytvoření moderního lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče. Řešení bude zohledňovat požadavky nízkých provozních nákladů i bezbariérovosti. Při rekonstrukci dojde k zásahu do nosných konstrukcí stávajících objektů, demolici objektů a výstavbě nových pavilonů. Modernizace lůžkového fondu vychází z vypracovaného generelu rozvoje Svitavské nemocnice tak, aby byl po celou dobu modernizace zajištěn provoz nemocnice na všech odděleních. Předmětem studie je 0. etapa II. fáze a 1. etapy I. a II. fáze, dle zpracovaného "Generelu rozvoje Svitavské nemocnice".

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.10.2022