Veřená zakázka

Zpracování studie proveditelnosti k projektu Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti pro projekt výstavby 150 lůžkového zařízení nabízejícího kombinaci pobytové sociální služby a zdravotní péče na území města Brna. Studie proveditelnosti bude zaměřena na prověření aktuálních možností financování investiční akce (cca 1 mld. Kč) a jejího následného provozu (provozní náklady přes 100 mil. Kč/rok).

Výstupem plnění veřejné zakázky bude studie proveditelnosti, která by měla odpovědět na otázku, jaká varianta realizace projektu je pro město ekonomicky nejvýhodnější a nastínit možná rizika jednotlivých variant.

Součástí bude prezentace výsledků studie pro zástupce zadavatele (předpoklad 3 opakování) a dále konzultace směřující k realizaci doporučeného řešení vyplývajícího ze studie proveditelnosti (předpoklad 20 hodin).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.02.2024