Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace - Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění stavby, která musí respektovat předchozí stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a podmínky z vydaného územního rozhodnutí. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 7/2022. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Řešené území se nachází na jižním okraji města Liberce v k.ú. Doubí u Liberce a k.ú. Vesec u Liberce. Stavba bude vedena po volných pozemcích mezi železniční tratí Liberec – Turnov a průmyslovým areálem společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o. Za železniční tratí bude vedena v souběhu s areálem společnosti Hoffmann & Žižák s.r.o. po pozemcích využívaných jako pastviny. Stavbou budou dotčeny zastavěné plochy podél ulice Obilná a dopravní plochy ulic Obilná, Cihlářova, Hodkovická a Minkovická. Trasa je v souladu s koridorem schváleným územním plánem města Liberec.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.06.2024