Veřená zakázka

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III/3938 OSLAVANY, UL. LETKOVSKÁ DUSP, PDPS, IČ, SP, AD

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP, PDPS a SP včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/ stavebního povolení/ společného povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Předmětem dokumentace stavby je rekonstrukce vozovky silnice III/3938 (na základě výsledků diagnostiky), v celkové délce 600 m, včetně mostu 3938-1. Začátek úseku je v km 0,000 silničního staničení v křížení s komunikací II/393 v Oslavanech a konec ve staničení 0,600 za mostem e.č. 3938-1 v km 0,570. Součástí bude také vybudování nové dešťové kanalizace, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.10.2023