Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta na akci: „Kulturně společenský sál Brno – Slatina


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické službyStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování dále uvedené projektové dokumentace včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb při projednání projektové dokumentace a získání příslušných povolení, technická pomoc při výběru zhotovitele stavby a výkon autorského dohledu projektanta při realizaci objektů specifikovaných ve STUDII.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dále uvedené stupně projektové dokumentace takto:
STS – studie souboru staveb
PR – stanovení požadavků na provedení průzkumů a vlastní provedení průzkumů
DSP – dokumentace pro vydání společného povolení
DPS – projektová dokumentace pro provádění stavby
HN – technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby
DIV – projektové dokumentace interiérového vybavení stavby (DIV)
AD – výkon autorského dohledu projektanta při realizaci stavby
Dohled nad dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením. AD-D – spolupráce při dokončení stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění pravomocného společného povolení.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále:
• Provedení souvisejících inženýrských činností projektanta – příprava podkladů a jednání s dotčenými orgány, správci a vlastníky vč. zajištění jejich souhlasů v rozsahu a ve lhůtách tak, aby bylo možno řádně splnit termíny plnění pro jednotlivé dílčí části plnění (DSP, DPS).
• Vypracování podkladů, měření či studií vyžadovaných stavebním úřadem nebo orgány státní správy a umožňující řádné zpracování DSP, DPS.
• Vypracování výpočtů prokazujících splnění stavebně technických parametrů konstrukcí a výrobků stavby z Průkazu energetické náročnosti budov (PENB).
• Vypracování vizualizací – výkresů dokládajících architektonické ztvárnění objektů – architektonické axonometrické barevné pohledy.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení.
Podrobný popis jednotlivých součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž obsahem SMLOUVY.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 19.01.2021 (23:59)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.