Veřená zakázka

Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ v rozsahu:
a) hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (HGP a IGP),
b) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
c) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS).

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení).

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby
Název stavby: „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově“
Místo stavby: Krnov, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel musí pro splnění kritérií veřejné zakázky pro vytvoření nabídkové ceny ocenit všechny výše požadované úkony předmětu plnění. Současně nelze předmět plnění svévolně rozšiřovat. V případě nejasností lze zadavateli podat žádost o vysvětlení dokumentace viz tato Výzva v odst. XI. 1. Písemné dotazy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022