Veřená zakázka

ZP v k.ú. Pavlovice u Kojetína

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Vypracování znaleckého posudku a stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případné stanovení tržní hodnoty, pokud nelze cenu v místě a čase obvyklou určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro prodej pozemku: Podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku: • parcela č. 1543 o výměře 1049 m², orná půda, zemědělský půdní fond zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na listu vlastnictví 240 pro k. ú. Pavlovice u Kojetína, obec Pavlovice u Kojetína.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2022