Veřená zakázka

Znalecký posudek - parc. č. 5871 k.ú. Polešovice (OP Uherské Hradiště)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Popis plnění: Stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případně stanovení tržní hodnoty, pokud nelze cenu v místě a čase obvyklou určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro prodej pozemku formou elektronické aukce: - pozemková parc. č. 5871, výměra 1018 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Polešovice, obec Polešovice. Předmět ocenění je volně přístupný. Součásti: trvalé porosty. Předmětem ocenění není: - Účel znaleckého posudku: prodej formou elektronické aukce. Lhůta pro podání nabídky prostřednictvím „NEN“ je stanovena do 23. 10. 2023, 23:59 hod. Na nabídky podané po tomto termínu nebude brán zřetel. V případě dvou shodných nejnižších nabídek bude dodavatel vybrán automatickým losem v NEN. Lhůta pro zpracování znaleckého posudku činí 15 dnů ode dne akceptace objednávky. Kontaktní osoba: Ing. Jana Machálková, tel. 572 523 458, e-mail: jana.machalkova@uzsvm.cz Místo plnění: Uherské Hradiště Přílohy: viz samostatný soubor Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez uvedení důvodů, a to až do doby vystavení písemné objednávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.10.2023