Veřená zakázka

Znalecký posudek, k.ú. Jihlava (OP Jihlava)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případné stanovení tržní hodnoty, pokud nelze obvyklou cenu v místě a čase určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro prodej nemovitosti: • Pozemek parc. č. 5602/7, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 111 m2, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na listu vlastnictví 60000 pro k. ú. a obec Jihlava. Součástí pozemku je trvalý travní porost, zeleň – 1 ks smrk ztepilý a 1 ks borovice lesní, odvodňovací příkop vyložený lomovým kamenem a asfaltový povrch o ploše 75 m2.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.08.2022