Veřená zakázka

Znak kapsový 152. žpr - muži

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář
CPV kódy:
35123400-6 - Identifikační štítky
Popis:

• Jedná se o nákup 200 ks kapsových znaků 152. ženijního praporu - muži – specifikace viz. příloha č. 1 definice barev viz. příloha č. 2 • Z důvodu objektivního hodnocení POŽADUJEME OD VÍTĚZNÉ FIRMY PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ před závazným uzavřením smlouvy . • Řádně vyplněný a PODEPSANÝ NÁVRH smlouvy je nedílnou součástí této VZ. Současně požadujeme záruku za jakost materiálu a provedení v délce 24 měsíců. Nesplnění některých částí VZ nebude akceptována nabídka daného uchazeče. Do celkové ceny zahrňte všechny náklady spojené s dodáním do místa plnění -t.j. VÚ 6624 Bechyně (DPH, dopravu do místa určení,atd.). Další náklady nebudou připuštěny. Tato cena nemůže být opravena ani v případě početní chyby. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky, tabulky a návrhu smlouvy. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 14 pracovních dní od ukončení podávání nabídek. Vítězný dodavatel bude osloven do 14 pracovních dní od vyhodnocení. Doba pro možnost odvolání proti vyhlášení vítěze poptávkového řízení- 3 pracovní dny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.04.2021