Veřená zakázka

Změna užívání nebytových prostor na garáže – č.p. 72, 431 43 Hrušovany

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45211000-9 - Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je změna užívání nebytových prostor na garáže v bytovém domě č.p. 72, 431 43 Hrušovany. Jedná se o stávající objekt o max. půdorysných rozměrech 14,95 x 12,65 m a výšce cca 11,2 m, prostor pro stavební úpravy je 2x o velikosti 5,425 x 3,525 (sušárna a prádelna). Z každého prostoru bude provedena jedna garáž pro 1 OA. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále silnoproudá elektroinstalace. Podrobně je problematika a technické řešení vnitřní elektroinstalace uvedena v samostatné části projektové dokumentace.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o kompletní provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.). Zakázka bude zhotovitelem zabezpečena v celém rozsahu.

Podrobný popis a rozsah prací, dodávek, činností vč. požadovaných standardů je řešen v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, podmínky realizace zakázky upřesňuje návrh smlouvy o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum zahájení zakázky:
    22.09.2023
  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.10.2023