Veřená zakázka

Změna č. 5 Územního plánu Hostouň

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je Změna č. 5 Územního plánu Hostouň (dále jen "dílo"), která bude zpracována dle Zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň schválené Zastupitelstvem obce Hostouň dne 12.04.2021 pod usnesením č. 4/4/2021 (dále jen "Zpráva"), která je přílohou č. 1 této výzvy.
Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, v rozsahu stanoveném dle Zprávy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2021