Veřená zakázka

Změna č. 4 územního plánu obce Postřižín – zkrácený postup

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71400000-2 - Územní plánování a architektura krajiny
Popis:

Předmětem zakázky je vypracování návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Postřižín ( dále jen změna č. 4) , formou kráceného postupu Návrh bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/5006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále jen stavební zákon ) a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Změna bude provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy ve znění platném ke dni předání díla zadavateli

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.12.2021