Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování Změny č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují (dále jen „Změna č. 1 RP“, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a rovněž i s ostatními právními a jinými předpisy, které se na danou problematiku vztahují, dále pak v souladu s platným zněním Územního plánu Nového Města nad Metují po Změně č. 1 a v souladu se zadáním Změny č. 1 RP, které bylo schváleno ZM 14 dne 17.9.2020.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 08.12.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.